Nr 2, december '21

Voorwoord

Portetfoto (kleur) Fabrice Martens

Fabrice Martens

Betere samenwerking

Voor u ligt de tweede uitgave van Hart & Vaat. Een initiatief dat is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg. Meer »

Beleid

Foto (kleur) Pieter Willem Kamphuizen

DUBBELINTERVIEW MET HOOGLERAREN PIM ASSENDELFT EN PIETER WILLEM KAMPHUISEN ‘Wij artsen moeten meer leiderschap tonen’

Het aantal mensen dat chronisch lijdt aan hart- en vaatziekten wordt ieder jaar groter. Toch wordt te weinig ingezet op cardiovasculair risicomanagement, vinden hoogleraren Pim Assendelft en Pieter Willem Kamphuisen (foto). Zij pleiten voor een populatiegerichte aanpak, meer aandacht voor motiverende gesprekstechnieken tijdens de opleiding en een betere naleving van het Preventieakkoord. Meer »

Foto (kleur) Pieter Willem Kamphuizen DUBBELINTERVIEW MET HOOGLERAREN PIM ASSENDELFT EN PIETER WILLEM KAMPHUISEN ‘Wij artsen moeten meer leiderschap tonen’

Het aantal mensen dat chronisch lijdt aan hart- en vaatziekten wordt ieder jaar groter. Toch wordt te weinig ingezet op cardiovasculair risicomanagement, vinden hoogleraren Pim Assendelft en Pieter Willem Kamphuisen (foto). Zij pleiten voor een populatiegerichte aanpak, meer aandacht voor motiverende gesprekstechnieken tijdens de opleiding en een betere naleving van het Preventieakkoord. Meer »

Wetenschap

Foto (kleur) Anho Liem

DR. ANHO LIEM OVER DE VISIE OP CVRM DOOR DE JAREN HEEN ‘Shared decision making heeft de toekomst’

Hoe is de visie op CVRM in de tijd veranderd en op welke manier komt dat tot uiting in de richtlijnen? Cardioloog dr. Anho Liem: ‘Tot tien jaar terug was de vraag vooral wat een gezond levensjaar mocht kosten. Nu denken we in termen van lifetime gain en shared decision making.’ Meer »

Foto (kleur) Anho Liem DR. ANHO LIEM OVER DE VISIE OP CVRM DOOR DE JAREN HEEN ‘Shared decision making heeft de toekomst’

Hoe is de visie op CVRM in de tijd veranderd en op welke manier komt dat tot uiting in de richtlijnen? Cardioloog dr. Anho Liem: ‘Tot tien jaar terug was de vraag vooral wat een gezond levensjaar mocht kosten. Nu denken we in termen van lifetime gain en shared decision making.’ Meer »

Beroepsuitoefening

Foto (kleur) NL kaart winter 1

Vernieuwende CVRM-zorg in de praktijk

Hoe wordt multidisciplinaire, transmurale CVRM-zorg in de praktijk vormgegeven? Drie inspirerende regiovoorbeelden. Meer »

Foto (kleur) NL kaart winter 1 Vernieuwende CVRM-zorg in de praktijk

Hoe wordt multidisciplinaire, transmurale CVRM-zorg in de praktijk vormgegeven? Drie inspirerende regiovoorbeelden. Meer »

Opinie

Wie is de zondebok?

Tamara Aipassa - Dat preventie bewezen effectief is in het behandelen en het voorkómen van chronische, niet overdraagbare aandoeningen behoeft geen discussie. De cijfers liggen voor het oprapen en spreken voor zich. Meer »

VIJF DESKUNDIGEN, VIJF STELLINGEN CVRM: wat moet er anders?

Wat is er nodig voor optimaal cardiovasculair risicomanagement en wie heeft welke rol? Vaatchirurg Gert Jan de Borst, neuroloog Heleen den Hertog, geriater Francesco Mattace-Raso, vasculair internist en zorgondernemer Sabine Pinedo en kaderhuisarts Hart- en vaatziekten Jaap van Soest delen hun visies aan de hand van vijf stellingen. Meer »

NIEUWE AANPAK VOOR EFFECTIEVERE PREVENTIE ‘Verzilver het ziekenhuismoment om secundaire preventie aan te pakken’

De aanpak volgens de preventie­richtlijnen is op dit moment onvoldoende effectief voor een ruime meerderheid van de patiënten. Dr. Harald Jørstad en dr. Marjolein Snaterse zien dat bij het hartinfarct en revascularisatie de sleutel voor verbetering tijdens de ziekenhuisopname ligt. Meer »

OPEN PODIUM Roken: de olifant in de (spreek)kamer

Maurits van der Veen - Roken is voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor. Toch blijkt dat zorgverleners ‘stoppen met roken’ (SMR) relatief weinig ter sprake brengen. Opmerkelijk als je je realiseert hoe groot de gezondheidswinst door stoppen met roken kan zijn. Meer »

Spotlight

Portretfoto (kleur) Anke Vervoord

HET PATIËNTEN-PERSPECTIEF BIJ CVRM ‘Betrek patiënten meer bij hun eigen behandeling’

Een behandeling die aansluit bij de behoeften van de patiënt heeft de grootste kans van slagen. Dat geldt zeker ook bij cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Om die reden pleit Anke Vervoord ervoor dat patiënten en zorgverleners samen op zoek gaan naar de best passende zorg. Meer »

Richtlijn

EUROPESE CVRM-RICHTLIJN NIET MEER 'ONE SIZE FITS ALL' Vijf belangrijke veranderingen in de Europese preventierichtlijn

De nieuwe Europese richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) verschilt op een aantal belangrijke punten van de vorige. Zo zijn er nu leeftijdsspecifieke behandeldrempels en kun je het risico op hart- en vaatziekten stapsgewijs reduceren. Meer »