Betere samenwerking

  • 1 min.
  • Van de redactie
  • Voorwoord

Voor u ligt de tweede uitgave van Hart & Vaat. Een initiatief dat is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg.

Optimaal cardiovasculair risicomanagement (CVRM) kan alleen multidisciplinair. De cardiovasculaire risicoreductie door optimalisatie van leefstijl (voeding en beweging), gewicht, bloeddruk, lipidenspectrum, behandeling met antitrombotica en eventueel diabetesbehandeling kent een uitgebreide overlap tussen alle cardiovasculaire specialismen. Of het nu patiënten betreft na een ischemisch CVA, een hartinfarct, of perifeer vaatlijden. Daarnaast is het noodzakelijk om de zorg in de eerste en tweede lijn te ontschotten om de continuïteit van CVRM ook op langere termijn te waarborgen.

Deze multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis, maar juist ook daarbuiten, blijkt echter lastiger dan gedacht. Alleen al de wetenschappelijke evidence van verschillende behandelstrategieën blijkt toch net niet uniform. Ook de patiënt verandert naarmate het cardiovasculair event langer geleden is, waardoor optimale medicamenteuze behandeling vaak moeilijker wordt. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de verschillende behandelopties echt een vlucht genomen de laatste jaren, waardoor keuzes gemaakt moeten worden en het dus nog belangrijker wordt om het residueel cardiovasculair risico in te schatten en de individuele patiënt naar behoeven te begeleiden in de optimale behandeling. De mogelijkheid van preventie op populatieniveau moet daarbij niet onderschat worden.

In deze uitgave komt dit allemaal aan bod. Hopelijk zullen alle artikelen u beter doen begrijpen waarom samenwerking – in de breedste zin van het woord – binnen CVRM noodzakelijk is en u inspireren hiermee (verder) aan de slag te gaan.


Dr. F.M.A.C. (Fabrice) Martens is cardioloog in het Deventer Ziekenhuis, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor het cardiovasculair risicomanagement in de breedste zin van het woord. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de CVRM-richtlijnen als lid van de stuurgroep van de multidisciplinaire richtlijncommissie CVRM, en adviseur CVRM, medicatie en ESC-richtlijnen bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Tevens is hij voorzitter van het onderzoeksnetwerk Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN). Hij is voorzitter van de gastredactie van Hart & Vaat.