Redactieraad

De inhoud van ieder nummer van Hart & Vaat wordt samengesteld door een onafhankelijke gastredactie. De gastredactie van de vierde uitgave, over CVRM en leefstijl, bestaat uit specialisten uit de verschillende vakgebieden:

Dr. F.M.A.C. (Fabrice) Martens is cardioloog in het Deventer Ziekenhuis, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor het cardiovasculair risicomanagement in de breedste zin van het woord. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de CVRMrichtlijnen als lid van de stuurgroep van de multidisciplinaire richtlijncommissie CVRM, en adviseur CVRM, medicatie en ESCrichtlijnen bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hij geeft multidisciplinaire bijscholingen op het gebied van diabetes type 2 en verhoogd cardiovasculair risico.

Dr. T. (Tamara) Aipassa is cardioloog bij het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Onder andere met blogs op haar eigen website Hartverslag.nl en via sociale media maakt ze cardiologische onderwerpen inzichtelijk voor een groot publiek en biedt ze ‘snaxercises’ aan: korte beweegoefeningen voor tussendoor. Over dit laatste onderwerp komt dr. Aipassa in deze editie op pagina 23 aan het woord.

M.J. (Marijke) Jansen is als kaderhuisarts Diabetes verbonden aan Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en in die hoedanigheid betrokken bij de multidisciplinaire diabeteszorg in de regio. Naast ondersteuning van huisartsen en praktijkondersteuners in hun directe zorg voor diabetespatiënten is zij actief op het gebied van scholing, beleid en innovatie. Hiervoor werkt zij samen met de betrokken specialisten van het Deventer ziekenhuis en de ketenzorgpartners binnen de eerste lijn. Zij is lid van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG).

F. (Fenna) Molkenboer is al 15 jaar diabetesverpleegkundige en vanaf de zomer van 2022 verpleegkundig specialist op het gebied van diabetes. Ze is werkzaam in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Zij geeft geregeld bij- en nascholingen over diabeteszorg.