Nr 1, juni '21

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Martin Hemels

Martin Hemels

Een nieuw initiatief

Hart & Vaat is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg. De keuze voor antistolling als eerste thema was een logische, gezien de steeds complexer wordende antistollingszorg en de grote gezondheidswinst die op dit terrein te behalen is. Meer »

Interview

Portretfoto (kleur) Menno Huisman

NATIONAAL KENNISPLATFORM ANTISTOLLING Wegwijzer voor de sterk veranderde antistollingszorg

De antistollingszorg is in korte tijd erg complex geworden: er zijn talrijke middelen, betrokken zorgverleners, richtlijnen en protocollen. De rol van de trombosediensten is veranderd. Met het nieuwe Nationaal Kennisplatform Antistolling willen hoogleraren Menno Huisman (foto) en Hugo ten Cate bereiken dat zorgprofessionals hun weg vinden naar actuele kennis en expertise. Meer »

Portretfoto (kleur) Menno Huisman NATIONAAL KENNISPLATFORM ANTISTOLLING Wegwijzer voor de sterk veranderde antistollingszorg

De antistollingszorg is in korte tijd erg complex geworden: er zijn talrijke middelen, betrokken zorgverleners, richtlijnen en protocollen. De rol van de trombosediensten is veranderd. Met het nieuwe Nationaal Kennisplatform Antistolling willen hoogleraren Menno Huisman (foto) en Hugo ten Cate bereiken dat zorgprofessionals hun weg vinden naar actuele kennis en expertise. Meer »

Richtlijn

Foto's (kleur) Laura Faber, Anne-Marie Schuitemaker en Vera Slootweg

LANDELIJKE TRANSMURALE AFSPRAAK ANTISTOLLINGSZORG Zeven praktische aanbevelingen voor implementatie

Internist-hematoloog dr. Laura Faber (links) en verpleegkundig specialisten Anne-Marie Schuitemaker (boven) en Vera Slootweg zetten de hoofdlijnen van de Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg op een rij en geven adviezen voor de implementatie. Meer »

Foto's (kleur) Laura Faber, Anne-Marie Schuitemaker en Vera Slootweg LANDELIJKE TRANSMURALE AFSPRAAK ANTISTOLLINGSZORG Zeven praktische aanbevelingen voor implementatie

Internist-hematoloog dr. Laura Faber (links) en verpleegkundig specialisten Anne-Marie Schuitemaker (boven) en Vera Slootweg zetten de hoofdlijnen van de Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg op een rij en geven adviezen voor de implementatie. Meer »

Beroepsuitoefening

Illustratie (kleur) kaart met locaties Transmuraal Trombose Expertisecentrum

Zo krijgt transmurale antistollingszorg concreet vorm

Hoe wordt transmurale antistollingszorg concreet vormgegeven? Een kijkje achter de schermen in de regio Groningen, waar de samenwerking al jaren succesvol is, en in Noord-Holland, waar nu een ZonMw-project loopt. Meer »

Illustratie (kleur) kaart met locaties Transmuraal Trombose Expertisecentrum Zo krijgt transmurale antistollingszorg concreet vorm

Hoe wordt transmurale antistollingszorg concreet vormgegeven? Een kijkje achter de schermen in de regio Groningen, waar de samenwerking al jaren succesvol is, en in Noord-Holland, waar nu een ZonMw-project loopt. Meer »

Medicatie

Symbolische illustratie (kleur) medicatie

ANTISTOLLINGSMEDICATIE Lange weg naar richtlijn en individuele patiënt

Nieuwe inzichten over antistolling komen pas met grote vertraging in de richtlijn, zegt hoogleraar Jur ten Berg. En, zegt hoogleraar Kees Kramer, er ontbreekt nog veel kennis, bijvoorbeeld over polyfarmacie. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) medicatie ANTISTOLLINGSMEDICATIE Lange weg naar richtlijn en individuele patiënt

Nieuwe inzichten over antistolling komen pas met grote vertraging in de richtlijn, zegt hoogleraar Jur ten Berg. En, zegt hoogleraar Kees Kramer, er ontbreekt nog veel kennis, bijvoorbeeld over polyfarmacie. Meer »

Onderzoek

NEDERLANDSE ONDERZOEKERS OVER DE MEEST ACTUELE INZICHTEN Wat weten we over COVID-19 en trombose?

In Nederland is onderzoek naar COVID-19 en trombose gebundeld in de Dutch COVID & Thrombosis Coalition. Dr. Marieke Kruip, prof. dr. Saskia Middeldorp en prof. dr. Eric van Gorp geven inzicht in de onderzoeksvragen en de nieuwste resultaten en publicaties. Meer »

STROCORONA-ONDERZOEK NAAR HERSENINFARCTEN BIJ COVID-19 ‘Herseninfarcten komen niet vaak voor, maar hebben wel vaak ernstige gevolgen’

Annemijn Algra en Wouter Sluis deden onderzoek naar het risico, het klinisch beloop en de uitkomsten van herseninfarcten bij patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen tijdens de eerste golf. Meer »

1
juni '21

Spotlight

Portretfoto (kleur) Erik Klok

DR. ERIK KLOK Onderzoek naar het effect van thuisrevalidatie na longembolie

Momenteel houdt na de diagnose longembolie de helft van de patiënten langdurige klachten. Dankzij een subsidie kan internist dr. Erik Klok zijn langverwachte plan verwezenlijken: wetenschappelijk toetsen of een beweegprogramma voor een sneller herstel en een betere kwaliteit van leven zorgt voor deze groep. Meer »