Nr 1, juni '22

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Arianne van Bon

Arianne van Bon

Snelle ontwikkelingen

Het is duidelijk geworden dat verschillende soorten diabetesmedicatie het verhoogd cardiovasculair risico kunnen verlagen. De behandeling wordt steeds meer persoonsgericht en is het meest gebaat bij multidisciplinaire samenwerking. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op; dit geldt zowel voor diabetes type 2 als voor diabetes type 1. Meer »

Onderzoek

Portretfoto (kleur) van Coen Stehouwer

GRONDLEGGER VAN DE MAASTRICHT STUDIE ‘Voor gezonder gedrag moeten we ook de sociale context radicaler aanpakken’

Prof. dr. Coen Stehouwer pleit voor bredere screening en behandeling in de prediabetesfase, voor een nieuw leefstijladvies én voor een drastische aanpak van omgevingsfactoren: ‘De suikertaks is maar een eerste stap.’ Meer »

Portretfoto (kleur) van Coen Stehouwer GRONDLEGGER VAN DE MAASTRICHT STUDIE ‘Voor gezonder gedrag moeten we ook de sociale context radicaler aanpakken’

Prof. dr. Coen Stehouwer pleit voor bredere screening en behandeling in de prediabetesfase, voor een nieuw leefstijladvies én voor een drastische aanpak van omgevingsfactoren: ‘De suikertaks is maar een eerste stap.’ Meer »

CHECK@HOME: PRESYMPTOMATISCHE SCREENING Diabetes eerder op het spoor

Eind dit jaar start Check@Home, het grootschalig onderzoek naar vroege opsporing van chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar worden uitgenodigd voor een presymptomatische screening. Meer »

CHECK@HOME: PRESYMPTOMATISCHE SCREENING Diabetes eerder op het spoor

Eind dit jaar start Check@Home, het grootschalig onderzoek naar vroege opsporing van chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar worden uitgenodigd voor een presymptomatische screening. Meer »

Patiëntenzorg

Portretfoto (kleur) Sarah Siegelaar

TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN BIJ DIABETES ‘Kijk ook naar gebruiksgemak en kwaliteit van leven’

Voor de behandeling van diabetes met intensieve insulinetherapie zijn diverse technologische mogelijk­heden beschikbaar. Internist-endocrinoloog dr. Sarah Siegelaar (foto) en klinisch psycholoog dr. Sasja Huisman over de opties en hoe de patiënt bij de keuze te betrekken. Meer »

Portretfoto (kleur) Sarah Siegelaar TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN BIJ DIABETES ‘Kijk ook naar gebruiksgemak en kwaliteit van leven’

Voor de behandeling van diabetes met intensieve insulinetherapie zijn diverse technologische mogelijk­heden beschikbaar. Internist-endocrinoloog dr. Sarah Siegelaar (foto) en klinisch psycholoog dr. Sasja Huisman over de opties en hoe de patiënt bij de keuze te betrekken. Meer »

Illustratie (kleur) leefstijl overgewicht

ADVIEZEN VOOR DE SPREEKKAMER Obesitas bespreekbaar maken

De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar en 14 procent heeft ernstig overgewicht. Hoe is in deze groep het ontstaan van diabetes te vermijden? Hoogleraren Hanno Pijl en Liesbeth van Rossum belichten de mogelijkheden en beperkingen van medicatie en Gecombineerde Leefstijlinterventie, en geven tips voor de spreekkamer. Meer »

Illustratie (kleur) leefstijl overgewicht ADVIEZEN VOOR DE SPREEKKAMER Obesitas bespreekbaar maken

De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar en 14 procent heeft ernstig overgewicht. Hoe is in deze groep het ontstaan van diabetes te vermijden? Hoogleraren Hanno Pijl en Liesbeth van Rossum belichten de mogelijkheden en beperkingen van medicatie en Gecombineerde Leefstijlinterventie, en geven tips voor de spreekkamer. Meer »

Richtlijn

HERZIENING RICHTLIJN DIABETES MELLITUS TYPE 2 Diabetespatiënt met zeer hoog risico gebaat bij nieuwe medicatie

De richtlijn en het bijbehorend stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van zeerhoog­risicopatiënten met diabetes mellitus type 2 zijn herzien. Hoogleraar Cees Tack belicht de belangrijkste wijzigingen. Meer »

Opinie

5 DESKUNDIGEN, 4 STELLINGEN Diabeteszorg: hoe kan het beter?

Diabeteszorg: Hoe kan dat beter? Neuroloog prof. dr. Geert Jan Biessels, internist prof. dr. Bastiaan de Galan, cardioloog dr. Martin Hemels, verpleegkundig specialist Ida van Hummel en huisarts dr. Nynke van der Zijl delen hun visie aan de hand van vier stellingen. Meer »

Beroepsuitoefening

DIABETES IN DE GERIATRISCHE PRAKTIJK Richtlijnen volgen is niet altijd eenvoudig bij kwetsbare ouderen

Klinisch geriater Johan Wold was lid van de werkgroep voor de richtlijn Diabetes mellitus type 2 bij ouderen. Veel van de ouderen die hij in het ziekenhuis ziet, hebben deze aandoening. De richtlijnen passen niet altijd bij deze doelgroep, vindt hij, want het is per patiënt maatwerk. Meer »

2DIABEAT ZET IN OP LEEFSTIJLVERANDERING ‘Mensen vertellen wat ze moeten doen, dat werkt niet’

In de Arnhemse wijk Geitenkamp loopt het programma 2diabeat. Dit is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en heeft als doel de opmars van diabetes type 2 te stoppen door lokaal een gezonde leefstijl te bevorderen. Aanjager in Geitenkamp is fysiotherapeut Jurgen Meijer. Meer »

DIABETESBEHANDELING BIJ KINDEREN EN JONGEREN ‘We moeten een beetje in elkaars hart zitten’

Kinderarts Luc Janssens, gespecialiseerd in diabetes, zag de afgelopen tien jaar het aantal kinderen en jongeren in zijn praktijk met diabetes type 1 stijgen. Daar is geen duidelijke verklaring voor. De behandeling is in diezelfde periode wel sterk verbeterd. Meer »

DIABETISCHE OOGZORG ‘Fundusfoto’s beoordelen kan heel goed met kunstmatige intelligentie’

Oogarts dr. Manon van Hecke is voorzitter van de richtlijncommissie Diabetische retinopathie. Deze richtlijn wordt op dit moment herzien. Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen dit vakgebied is de opmars van kunstmatige intelligentie (KI) bij de screening. Meer »