Een nieuw initiatief

  • 1 min.
  • Van de redactie
  • Voorwoord

Voor u ligt de eerste uitgave van Hart & Vaat. Een initiatief dat is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg.
De keuze voor antistolling als eerste thema was een logische, gezien de steeds complexer wordende antistollingszorg en de grote gezondheidswinst die op dit terrein te behalen is. Uiteraard is het onderwerp ook bijzonder actueel in deze pandemie, die ingewikkelde onderzoeksvraagstukken met zich meebrengt - zowel over COVID-19 en trombose als over de vaccinatie. Vooraanstaande onderzoekers zetten de belangrijkste bevindingen en lopende onderzoeken voor u op een rij.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten volgen elkaar snel op, maar de weg van onderzoek naar richtlijn en – uiteindelijk – de individuele patiënt kent vele hobbels. In dit nummer laten we zien hoe daar aan alle kanten aan wordt gewerkt: met het centraliseren en uitwisselen van kennis, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het organiseren van inspirerende ‘regiotafels’ en het delen van best practices. Een belangrijke mijlpaal is de totstandkoming van de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistollingszorg. De LTA is het resultaat van landelijke samenwerking die verder vorm zal krijgen in het Nationaal Kennisplatform Antistolling, zoals hoogleraren Ten Cate en Huisman toelichten.

Er is ook behoefte aan meer kennis over nazorg en behandelingsoptimalisatie na een trombotisch event. Dit wordt uiteengezet door hoogleraren Ten Berg en Kramers in interviews over respectievelijk cardiale katheterinterventies en polyfarmacie, en door collega Erik Klok, die onderzoek doet naar de effecten van een thuisrevalidatieprogramma na longembolie.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de gastredacteuren – deskundigen die met ons het avontuur zijn aangegaan en dankzij wie dit actuele nummer in korte tijd tot stand kon komen.

We streven met Hart & Vaat naar een leerzaam en inspirerend blad voor alle beroepsgroepen in de cardiovasculaire zorg. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken en ons uw suggesties te sturen voor komende nummers over onderwerpen die ons verbinden. Want, zoals Karina Meijer in dit nummer de sleutel tot succes in regionale samenwerking samenvat: ‘Je moet echt samen een probleem willen oplossen.’ Daar dragen wij graag ons bescheiden steentje aan bij.

Namens het hele team van Hart & Vaat wens ik u veel leesplezier!