Redactieraad

De inhoud van Hart & Vaat wordt bepaald door een onafhankelijke gastredactie, onder voorzitterschap van dr. Martin Hemels.

 


Dr. M.E.W. (Martin) Hemels is cardioloog - elektrofysioloog in Rijnstate (Arnhem) en het Radboudumc (Nijmegen). In Rijnstate is hij voorzitter van de centrale wetenschapscommissie en lid van de stollingscommissie. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie regionaal van NVVC Connect en van de Dutch AF registry, bestuurslid van de WCN en voorzitter (co-chair) van de EHRA Education Committee. Naast voorzitter van de gastredactie van Hart & Vaat is hij ook hoofdredacteur van De Cardioloog. Hemels volgde zijn opleiding in Groningen en promoveerde in 2007 op onderzoek naar betere behandelmogelijkheden voor symptomatisch atriumfibrilleren.

De gastredactie voor het eerste nummer over antistollingszorg bestaat uit de volgende leden.

Dr. G.-J. (Geert-Jan) Geersing is huisarts bij huisartsenpraktijk Buitenhof in het OLVG (Amsterdam-Oost). Daarnaast is hij als associate professor verbonden aan het Julius Centrum, UMC Utrecht. Zijn onderzoek is gericht op het optimaliseren van trombosezorg vanuit het perspectief van de eerste lijn, met focus op preventie en de oudere patiënt. Hij is tevens bestuurslid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Geersing volgde zijn opleiding in Groningen en promoveerde in 2011 op onderzoek naar de diagnostiek van longembolie.

 

Dr. M.M.C. (Marcel) Hovens is internist vasculaire geneeskunde met speciale aandachtsgebieden veneuze trombose, cardiovasculair risicomanagement bij diabetes mellitus en duikgeneeskunde. Hij volgde zijn opleiding tot internist in Breda, Rotterdam en Leiden. Sinds 2007 werkt hij in Rijnstate (Arnhem) waar hij actief is binnen de stollingscommissie. Daarnaast is hij medisch adviseur vasculair risicomanagement bij de huisartsenzorggroep Arnhem. Hij promoveerde in 2010 aan de universiteit Leiden op onderzoek naar de rol van aspirine in de preventie van cardiovasculaire ziekte bij diabetes type 2.

 

Dr. R.W.M.M. (René) Jansen is klinisch geriater bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar. Zijn aandachtsgebieden zijn geriatrische aspecten van cardiovasculaire aandoeningen, polyfarmacie, bloeddrukstoornissen en syncope. In het NWZ is hij lid van de stollingscommissie en disciplinevoorzitter van de vakgroep geriatrie. Hij is lid van de special interestgroep Cardiologie van de NVKG. Hij volgde zijn opleiding in Nijmegen en aan de Harvard Medical School (Boston), en promoveerde in 1989 op onderzoek naar postprandiale hypotensie bij ouderen.
Samen met dr. Martin Hemels is hij betrokken bij vele nascholingsactiviteiten waaronder het congres over cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen (CarVascGer).

 

Dr. J.E. (Jeanine) Roeters van Lennep is internist vasculaire geneeskunde en associate professor aan het Erasmus MC (Rotterdam). Haar aandachtsgebieden zijn erfelijke dyslipidemie en vrouwspecifieke risicofactoren van hart- en vaatziekten. Daarnaast is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Vasculaire Geneeskunde, executive committee member van de European Atherosclerosis Society, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Hartstichting en voorzitter van de werkgroep cardiovasculaire aandoeningen Horizonscan geneesmiddelen (Zorginstituut Nederland). Ze volgde haar opleiding in Leiden en promoveerde in 2001 op onderzoek naar genderverschillen bij hart- en vaatziekten.