Redactieraad

De inhoud van ieder nummer van Hart & Vaat wordt samengesteld door een onafhankelijke gastredactie. De gastredactie van de derde uitgave, over diabeteszorg, bestaat uit specialisten op het gebied van diabetes uit de verschillende vakgebieden:

Dr. A.C. (Arianne) van Bon is sinds 2012 werkzaam als internist-endocrinoloog in Rijnstate, Arnhem.  Haar aandachtsgebieden zijn onder andere diabetes mellitus, schildklierziekten, obesitas en metabole complicaties na bariatrie. In 2013 promoveerde zij op onderzoek naar de kunstmatige alvleesklier en sindsdien is zij betrokken bij verschillende onderzoeken van de bihormonale closed loop. Daarnaast is zij lid van de richtlijncommissie Diabetes en geeft zij nascholingen op het gebied van diabetes en obesitas.
Van Bon is voorzitter van de redactieraad van de thema-uitgave Diabeteszorg.

M.J. (Marijke) Jansen is als kaderhuisarts Diabetes verbonden aan Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en in die hoedanigheid betrokken bij de multidisciplinaire diabeteszorg in de regio. Naast ondersteuning van huisartsen en praktijkondersteuners in hun directe zorg voor diabetespatiënten is zij actief op het gebied van scholing, beleid en innovatie. Hiervoor werkt zij samen met de betrokken specialisten van het Deventer ziekenhuis en de ketenzorgpartners binnen de eerste lijn. Zij is lid van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG).

Dr. R.W.M.M. (René) Jansen is klinisch geriater bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar. Zijn aandachtsgebieden zijn geriatrische aspecten van cardiovasculaire aandoeningen, atriumfibrilleren, diabetes mellitus, bloeddrukstoornissen en syncope. In het NWZ is hij lid van de stollingscommissie en disciplinevoorzitter van de vakgroep geriatrie. Hij is lid van de special interestgroep Cardiologie van de NVKG. Hij is betrokken bij vele nascholingsactiviteiten waaronder het congres over cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen (CarVascGer).

Dr. F.M.A.C. (Fabrice) Martens is cardioloog in het Deventer Ziekenhuis, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor het cardiovasculair risicomanagement in de breedste zin van het woord. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de CVRM-richtlijnen als lid van de stuurgroep van de multidisciplinaire richtlijncommissie CVRM, en adviseur CVRM, medicatie en ESC-richtlijnen bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hij geeft multidisciplinaire bijscholingen op het gebied van diabetes type 2 en verhoogd cardiovasculair risico.F. (Fenna) Molkenboer is al 15 jaar diabetesverpleegkundige en vanaf de zomer van 2022 verpleegkundig specialist op het gebied van diabetes. Ze is werkzaam in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Zij geeft geregeld bij- en nascholingen over diabeteszorg.

 

De gastredactie van het tweede nummer, over CVRM, bestond uit de volgende leden:

Dr. F.M.A.C. (Fabrice) Martens, cardioloog in het Deventer Ziekenhuis.

Prof. dr. Y.M. (Yvo) Smulders, internist, gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde, hoofdopleider Interne geneeskunde en hoogleraar interne geneeskunde aan het Amsterdam UMC.

J.J.S. (Judith) Tjin-A-Ton, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten en praktijkhoudend huisarts bij Gezondheidscentrum Marne te Amstelveen.

C. (Vera) Slootweg, verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde in het LUMC.

Prof. dr. R.M. (Renske) van den Berg-Vos, neuroloog in OLVG te Amsterdam en het Amsterdam UMC.

 

De gastredactie van het eerste nummer, over antistollingszorg, bestond uit de volgende leden:

Dr. M.E.W. (Martin) Hemels, cardioloog - elektrofysioloog in Rijnstate (Arnhem) en het Radboudumc (Nijmegen).

Dr. G.-J. (Geert-Jan) Geersing, huisarts bij huisartsenpraktijk Buitenhof in het OLVG (Amsterdam-Oost). Daarnaast is hij als associate professor verbonden aan het Julius Centrum, UMC Utrecht.

Dr. M.M.C. (Marcel) Hovens, internist vasculaire geneeskunde in Rijnstate (Arnhem).

Dr. R.W.M.M. (René) Jansen, klinisch geriater bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar. 

Dr. J.E. (Jeanine) Roeters van Lennep, internist vasculaire geneeskunde en associate professor aan het Erasmus MC (Rotterdam).