Redactieraad

De inhoud van ieder nummer van Hart & Vaat wordt bepaald door een onafhankelijke gastredactie. 
De gastredactie voor de tweede uitgave over cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bestaat uit specialisten op het gebied van CVRM uit de verschillende vakgebieden:

 

Dr. F.M.A.C. (Fabrice) Martens is cardioloog in het Deventer Ziekenhuis, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor het cardiovasculair risicomanagement in de breedste zin van het woord. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de CVRM-richtlijnen als lid van de stuurgroep van de multidisciplinaire richtlijncommissie CVRM, en adviseur CVRM, medicatie en ESC-richtlijnen bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Tevens is hij voorzitter van het onderzoeksnetwerk Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN). Hij is voorzitter van de gastredactie van Hart & Vaat.

 

Prof. dr. Y.M. (Yvo) Smulders is internist, gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde, hoofdopleider Interne geneeskunde en hoogleraar interne geneeskunde aan het Amsterdam UMC. Hij was lid van de werkgroepen van de multidisciplinaire richtlijn CVRM (2011 en 2019) en de Europese ESC-richtlijn CVD Prevention (2021).

 

J.J.S. (Judith) Tjin-A-Ton is kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten en praktijkhoudend huisarts bij Gezondheidscentrum Marne te Amstelveen. Daarnaast is zij huisartsenopleider aan het Amsterdam UMC. Haar aandachtsgebieden zijn preventie en persoonsgerichte zorg. Zij was lid van de werkgroep van de multidisciplinaire richtlijn CVRM (2019)

 

C. (Vera) Slootweg is verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde in het LUMC, met als aandachtsgebieden cardiovasculair risicomanagement en antistollingszorg.

 

Prof. dr. R.M. (Renske) van den Berg-Vos is neuroloog in OLVG te Amsterdam en het Amsterdam UMC. In 2019 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Vasculaire neurologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de optimale organisatievorm en gegevensoverdracht tussen de verschillende zorginstellingen in de behandeling van stroke, op waardegedreven zorg voor stroke-patiënten en op het optimaliseren van secundaire preventie voor stroke-patiënten.

 

De gastredactie van de eerste uitgave over antistollingszorg bestond uit de volgende leden:

 


Dr. M.E.W. (Martin) Hemels is cardioloog - elektrofysioloog in Rijnstate (Arnhem) en het Radboudumc (Nijmegen). In Rijnstate is hij voorzitter van de centrale wetenschapscommissie en lid van de stollingscommissie. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie regionaal van NVVC Connect en van de Dutch AF registry, bestuurslid van de WCN en voorzitter (co-chair) van de EHRA Education Committee. Naast voorzitter van de gastredactie van Hart & Vaat is hij ook hoofdredacteur van De Cardioloog. Hemels volgde zijn opleiding in Groningen en promoveerde in 2007 op onderzoek naar betere behandelmogelijkheden voor symptomatisch atriumfibrilleren.

De gastredactie voor het eerste nummer over antistollingszorg bestaat uit de volgende leden.

Dr. G.-J. (Geert-Jan) Geersing is huisarts bij huisartsenpraktijk Buitenhof in het OLVG (Amsterdam-Oost). Daarnaast is hij als associate professor verbonden aan het Julius Centrum, UMC Utrecht. Zijn onderzoek is gericht op het optimaliseren van trombosezorg vanuit het perspectief van de eerste lijn, met focus op preventie en de oudere patiënt. Hij is tevens bestuurslid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Geersing volgde zijn opleiding in Groningen en promoveerde in 2011 op onderzoek naar de diagnostiek van longembolie.

 

Dr. M.M.C. (Marcel) Hovens is internist vasculaire geneeskunde met speciale aandachtsgebieden veneuze trombose, cardiovasculair risicomanagement bij diabetes mellitus en duikgeneeskunde. Hij volgde zijn opleiding tot internist in Breda, Rotterdam en Leiden. Sinds 2007 werkt hij in Rijnstate (Arnhem) waar hij actief is binnen de stollingscommissie. Daarnaast is hij medisch adviseur vasculair risicomanagement bij de huisartsenzorggroep Arnhem. Hij promoveerde in 2010 aan de universiteit Leiden op onderzoek naar de rol van aspirine in de preventie van cardiovasculaire ziekte bij diabetes type 2.

 

Dr. R.W.M.M. (René) Jansen is klinisch geriater bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar. Zijn aandachtsgebieden zijn geriatrische aspecten van cardiovasculaire aandoeningen, polyfarmacie, bloeddrukstoornissen en syncope. In het NWZ is hij lid van de stollingscommissie en disciplinevoorzitter van de vakgroep geriatrie. Hij is lid van de special interestgroep Cardiologie van de NVKG. Hij volgde zijn opleiding in Nijmegen en aan de Harvard Medical School (Boston), en promoveerde in 1989 op onderzoek naar postprandiale hypotensie bij ouderen.
Samen met dr. Martin Hemels is hij betrokken bij vele nascholingsactiviteiten waaronder het congres over cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen (CarVascGer).

 

Dr. J.E. (Jeanine) Roeters van Lennep is internist vasculaire geneeskunde en associate professor aan het Erasmus MC (Rotterdam). Haar aandachtsgebieden zijn erfelijke dyslipidemie en vrouwspecifieke risicofactoren van hart- en vaatziekten. Daarnaast is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Vasculaire Geneeskunde, executive committee member van de European Atherosclerosis Society, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Hartstichting en voorzitter van de werkgroep cardiovasculaire aandoeningen Horizonscan geneesmiddelen (Zorginstituut Nederland). Ze volgde haar opleiding in Leiden en promoveerde in 2001 op onderzoek naar genderverschillen bij hart- en vaatziekten.