Hart & Vaat Nummer 1, pp. 12-14
jun 2022, jaargang 2
Hart & Vaat Nr. 1, pp. 12-14
jun 2022, jr. 2
Richtlijn

HERZIENING RICHTLIJN DIABETES MELLITUS TYPE 2 Diabetespatiënt met zeer hoog risico gebaat bij nieuwe medicatie

De richtlijn en het bijbehorend stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) zijn herzien. Hoogleraar Diabetologie Cees Tack schetst vier belangrijke aandachtspunten voor de implementatie.

Meer informatie

De richtlijn Medicamenteuze behandeling zeerhoogrisico patiënten DM2 is te raadplegen op richtlijnendatabase.nl. De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 en het nieuwe stappenplan zijn te vinden op richtlijnen.nhg.org.

Richtlijn

HERZIENING RICHTLIJN DIABETES MELLITUS TYPE 2 Diabetespatiënt met zeer hoog risico gebaat bij nieuwe medicatie

De richtlijn en het bijbehorend stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) zijn herzien. Hoogleraar Diabetologie Cees Tack schetst vier belangrijke aandachtspunten voor de implementatie.

Meer informatie

De richtlijn Medicamenteuze behandeling zeerhoogrisico patiënten DM2 is te raadplegen op richtlijnendatabase.nl. De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 en het nieuwe stappenplan zijn te vinden op richtlijnen.nhg.org.

Over dit artikel
Auteur
Raymon Heemskerk
Over de auteur

Raymon Heemskerk, wetenschapsjournalist

Printdatum
17 juni 2022
E-pubdatum
20 juni 2022
ISSN print
2772-6258
ISSN online
2772-6266
DOI
https://doi.org/10.24078/hava.2022.6.128953


Over dit artikel
Auteur
Raymon Heemskerk
Over de auteur

Raymon Heemskerk, wetenschapsjournalist

Printdatum
17 juni 2022
E-pubdatum
20 juni 2022
ISSN print
2772-6258
ISSN online
2772-6266
DOI
https://doi.org/10.24078/hava.2022.6.128953