Overzicht

ZonMw-project

Aanbevelingen over digitale diabeteszorg

  • 20 juni 2022

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gaat in samenwerking met andere partners onderzoeken hoe digitale diabeteszorg op afstand op een goede manier kan worden ingezet. 

Het DiDia-project ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’, gefinancierd door ZonMw, is dit jaar van start gegaan. Uit dit project zullen aanbevelingen volgen voor richtlijnen en zorgstandaarden over digitale zorg op afstand als alternatief voor face-to-facezorg voor diabetes mellitus type 1 en type 2 in de eerste en tweede lijn. Hiervoor maakt het NHG onder meer gebruik van de ervaringen met digitale toepassingen tijdens de COVID-19-pandemie.

Meer informatie: zonmw.nl