Overzicht

PRO-FIT-studie

Chirurgie versus leefstijlinterventie bij stabiele angina pectoris

  • 2 december 2022
Foto (kleur) HV in het hort

Het PRO-FIT-onderzoek gaat in kaart brengen of bij patiënten met stabiele angina pectoris een leefstijlinterventie na een jaar tot minstens even goede of zelfs betere resultaten leidt dan percutane transluminale angioplastiek of CABG. Er zijn vooralsnog geen grootschalige studies die de effecten van leefstijlaanpassingen en operaties direct met elkaar hebben vergeleken. ‘Als de resultaten positief zijn, betekent dit een wetenschappelijke doorbraak met een grote impact op de dagelijkse zorg voor deze patiënten,’ aldus dr. Hareld Kemps, hoofdaanvrager van de subsidie, cardioloog in Máxima MC te Eindhoven. ‘Dan kunnen we die zorg grotendeels vervangen door een minder invasieve, goedkopere en meer duurzame behandeling.’ Het onderzoek moet ook de vraag beantwoorden hoe een leefstijlbehandeling in de zorgpraktijk zodanig kan worden ingezet, dat zowel de cardioloog als de patiënt overtuigd is van het nut ervan.