Overzicht

Promotie

Integrale aanpak bij overgewicht

  • 20 juni 2022

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgewichtproblematiek in Nederland. Dat stelt dr. Sanne de Laat in haar proefschrift. 

Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht, daarom zijn GGD Hart voor Brabant, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de gemeente ’sHertogenbosch gestart met KnGG. Daarbij helpt een centrale zorgverlener (CZV) – de jeugdverpleegkundige van de GGD – gezinnen met een kind met overgewicht om een gezondere leefstijl te krijgen. De Laat heeft professionals, ouders en kinderen geïnterviewd over hun ervaringen met de aanpak. Daaruit blijkt dat na een jaar nog geen extra gewichtsafname te zien is ten opzichte van reguliere zorg, maar dat na drie maanden de kwaliteit van leven van deelnemende kinderen is toegenomen. Ouders en kinderen voelen zich gesteund door de CVZ. Wel moet er aan de kant van de jeugdverpleegkundigen meer tijd en capaciteit vrij worden gemaakt om de rol van CVZ te kunnen vervullen. Ook adviseert De Laat meer samenwerking tussen de CVZ en professionals in het medische en sociale domein.

Meer informatie: Tilburg University Research Portal