Overzicht

Onderzoek

Meer opnames en sterfte onder patiënten met diabetes type 2 en nierschade

  • 20 juni 2022

Voor patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en nierschade is de kans op een ziekenhuisopname hoger dan voor diabetespatiënten zonder nierschade of personen zonder diabetes. Ook hebben DM2-patiënten met nierschade een aanzienlijk hogere sterftekans.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 18.764 DM2-patiënten met nierschade in de periode 2013 tot 2019. Het aantal sterfgevallen per jaar bij deze patiëntengroep was 65,3 per 1.000 personen, versus 18,8 per 1.000 in de groep DM2-patiënten zonder nierschade en 8,2 per 1.000 in de groep zonder DM2. Per 10.000 DM2-patiënten met nierschade krijgen jaarlijks 3,5 personen een niertransplantatie en 51,8 personen dialyse. Daarnaast hebben deze patiënten een 1,4 keer hogere kans op een opname voor een beroerte dan DM2-patiënten zonder nierschade en personen zonder DM2.

Bron: Nielen, M., Horsselenberg, M., Heins, M., Korevaar, J. Nierschade bij type 2 diabetes mellitus: ziektelast en sterfte. Nivel (2022)