Overzicht

pilot NOC*NSF

Sport en zorg verenigd

  • 2 december 2022

Een aantal pilots in het kader van het NOC*NSFprogramma Sport & Zorg draait op volle toeren. Het doel is om meer mensen met een ongezonde leefstijl vanuit de zorg tot sport en beweging te verleiden.

Het programma Sport & Zorg maakt onderdeel uit van het Nationaal Preventieakkoord dat NOC*NSF in 2018 namens de sport heeft ondertekend. Sport & Zorg ambieert de krachten van de gezamenlijke sport te bundelen met de zorgsector en lokaal te gaan samenwerking met zorgpartners, gemeenten en sporten beweegaanbieders. Het doel is cliënten van de zorg via een passende, laagdrempelige instapsport op “warme” wijze naar structurele, plezierige beweging te leiden. Er lopen pilots in Eindhoven, Veldhoven en de Kempen. Een onderdeel ervan richt zich op deelnemers aan een gecombineerde leefstijlinterven tie (GLI). Daarom is samenwerking aangegaan met CooL-coaches uit de genoemde gemeenten. (CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een GLI). In de pilots is veel aandacht voor samenwerking tussen de leefstijlcoaches en de lokale sport. De CooL-coaches bouwen een netwerk binnen de sport op, in plaats van zelf sportgelegenheid te organiseren.